Om HSS

HSS bildades 1939. Då höll sällskapet till i gamla kallbadhuset i Hönsan. Numera håller vi till i Vasahallen där vi förutom sim- och fysträning för medlemmar anordnar öppen simskola.

Vasahallen i Hedemora

Engagera dig i klubben

Vill du engagera dig i klubben? Det finns flera sätt att engagera sig och bidra inom HSS. Du är hjärtligt välkommen att prata direkt med någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till hedemorasim@gmail.com.

Styrelse 

Ordförande: Kristoffer Hölke

Vice ordförande:

Sekreterare: Madeleine Grimstedt Kraft

Kassör: Malin Wester

Vice kassör:

Ledamot: Anna Hedlund

Ledamot: Ann Nilsson

Tränare

Simtränare: Sven-Erik Hallström, Eva Karlsson, Anna Hedlund, Natella Harutyunyan

Fystränare: Anna Hedlund

Terminsavslutning på Högt & Lågt klätterpark i Rättvik juli 2020

Samverkan