Om HSS

HSS bildades 1939. Då höll sällskapet till i gamla kallbadhuset i Hönsan. Numera håller vi till i Vasahallen där vi förutom sim- och fysträning för medlemmar anordnar öppen simskola.

Vasahallen i Hedemora

Engagera dig i klubben

Vill du engagera dig i klubben? Det finns flera sätt att engagera sig och bidra inom HSS. Du är hjärtligt välkommen att prata direkt med någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till hedemorasim@gmail.com.

Styrelse 

Ordförande: Joakim Björkman 

Sekreterare: Nina Clyva

Kassör: Linda Nyström

Ledamöter: Carina Hjort, Therese Grue, Mikael Bergsvind, Kristoffer Hörlin, Madeleine Grimstedt Kraft

Suppleant: Rachele Valiori

Tränare

Simtränare: Ann Nilsson, Sven-Erik Hallström, Eva Karlsson

Fystränare: Emilia Nordin

Terminsavslutning på Högt & Lågt klätterpark i Rättvik juli 2020

Samverkan