Om HSS

HSS bildades 1939. Då höll sällskapet till i gamla kallbadhuset i Hönsan. Numera håller vi till i Vasahallen där vi förutom sim- och fysträning för medlemmar anordnar öppen simskola.

Vasahallen i Hedemora

Engagera dig i klubben

Vill du engagera dig i klubben? Det finns flera sätt att engagera sig och bidra inom HSS. Du är hjärtligt välkommen att prata direkt med någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till hedemorasim@gmail.com.

Styrelse 

Ordförande: Mikael Bergsvind  

Vice ordförande: Kristoffer Hölke

Sekreterare: Madeleine Grimstedt Kraft

Kassör: Therese Grue

Vice kassör: Malin Wester

Suppleant: Joakim Björkman, Anna Hedlund

Tränare

Simtränare: Ann Nilsson, Sven-Erik Hallström, Eva Karlsson, Anna Hedlund, Emilia Nordin

Fystränare: Emilia Nordin

Terminsavslutning på Högt & Lågt klätterpark i Rättvik juli 2020

Samverkan