Info och priser

Pris per termin

Simskola 1250 kr inklusive medlemsavgift

Teknikskola 

T5 1 420 kr inklusive medlemsavgift

T4 1 520 kr inklusive medlemsavgift

T3 1 620 kr inklusive medlemsavgift

Vuxencrawl 1250 kr inklusive medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250kr/år

Villkor

I händelse av att enstaka träningstillfällen måste ställas in på grund av omständigheter som HSS inte råder över utgår ingen återbetalning eller annan kompensation.

Om klubbverksamheten 

Verksamheten bygger till stor del på ideellt engagemang, och eventuell vinst återinvesteras alltid i klubbverksamheten.

Samverkan