Info och priser

Pris per termin

Simskola 950 kr 

Teknikskola T5 1 050 kr inklusive medlemsavgift

T4 1 250 kr inklusive medlemsavgift

T3 1 350 kr inklusive medlemsavgift

Crawlkurs grupp-pris enligt överenskommelse

Nybörjarkurs för vuxna grupp-pris enligt överenskommelse

Villkor

I händelse av att enstaka träningstillfällen måste ställas in på grund av omständigheter som HSS inte råder över utgår ingen återbetalning eller annan kompensation.

Om klubbverksamheten 

Verksamheten bygger till stor del på ideellt engagemang, och eventuell vinst återinvesteras alltid i klubbverksamheten.

Samverkan