Simskola i Vasahallen

I simskolan får barnen öva upp vattenvana och simkunnighet. Hedemora SS anordnar simskola för barn födda år 2019 och äldre samt vara mogen att vara själv i bassängen tillsammans med andra barn och ledare.

 • Välj grupp utifrån de givna kraven för respektive grupp.
 • Simskoleterminen är 11 tillfällen med 45 minuters lektioner.
 • Simskoleterminen avslutas med fika i simhallen där du som förälder får information av simskoleledaren om ditt barn rekommenderas fortsätta i samma grupp eller gå vidare till en annan nivå nästa termin. Föräldrar ansvarar själva för att anmäla sitt barn till nästkommande termin.
 • Från och med höstterminen 2023 kommer de barn som deltagit vårterminen 2023 erbjudas förtur.
 • Vid avhopp under kurstillfälle 1-3 återbetalas 750 kronor av simskoleavgiften. Vid avhopp under kurstillfälle 4 och resterande sker ingen återbetalning.

Grundläggande krav för de olika nivåerna i simskolan 

Baddaren, nivå 1 i simskolan

Baddaren
Lilla bassängen 
Nybörjare födda 2019 och äldre. 

Sköldpaddan, nivå i simskolan

Sköldpaddan
Lilla bassängen
Lite vattenvana, kan doppa huvudet.

Pingvinen, nivå i simskolan

Pingvinen
Stora bassängen 
God vattenvana, kan flyta och hoppa från kanten. 

Fisken, nivå 4 i simskolan

Fisken
Stora bassängen 
Kan simma 10 m bröstsim och 10 m ryggsim. Kan ta upp föremål från botten på grunt vatten. Bra om de också vågar dyka. 

Hajen, nivå 5 i simskolan

Hajen 
Stora bassängen
Kan simma 50 m crawl/bröstsim och 25 m ryggsim. Kan dyka från kanten. Kan ta upp föremål från botten på grunt vatten.

Mål för de olika nivåerna i simskolan 

Här ser du deltagarnas mål för simskolans olika nivåer.

Baddaren, nivå 1 i simskolan

Målet för deltagare i Baddaren är att:  

 • Doppa huvudet 5 gånger på grunt vatten  
 • Bubbla 5 gånger på grunt vatten
 • Glida 5 sekunder 5 gånger på grunt vatten
 • Hoppa 5 gånger från kanten på djupt vatten (där barnet inte bottnar)
 • Bubbla 5 gånger på djupt vatten
 • Glida 5 sekunder 5 gånger på djupt vatten.
Sköldpaddan, nivå 2 i simskolan

Målet för deltagare i Sköldpaddan är att:  

 • Befinna sig i ryggläge i 5 sekunder utan några hjälpmedel  
 • Rotera från rygg till mage utan att röra botten  
 • Hämta föremål från botten med bägge händerna  
 • Simma 10 meter på valfritt simsätt  
 • Flyta i 10 sekunder
 • Hoppa från kanten . 
Pingvinen, nivå i simskolan

Målet för deltagare i Pingvinen är att:  

 • Hoppa från kanten på grunt och djupt vatten  
 • Flyta 10 sekunder på grunt och djupt vatten  
 • Simma 10 meter ryggsim på djupt vatten  
 • Simma 10 meter valfritt simsätt i magläge på grunt och djupt vatten. 
Fisken, nivå 4 i simskolan

Målet för deltagare i Fisken är att:  

 • Hoppa från kanten på grunt och djupt vatten  
 • Simma 25 meter på valfritt simsätt på grunt och djupt vatten 
 • Dyka från kanten på djupt vatten 
 • Simma 50 meter bröstsim  
 • Simma 25 meter ryggsim  
 • Flyta 1 minut eller 10 meter. 
Hajen, nivå 5 i simskolan

Målet för deltagare i Hajen är att:  

 • Simma 100 meter på valfritt simsätt  
 • Simma 100 meter på valfritt simsätt varav minst 25 meter ska vara i ryggläge  
 • Simma 12,5 meter i magläge, göra en rotation från magläge till ryggläge utan att röra vid botten och sedan simma 12,5 meter i ryggläge  
 • Simma 100 meter bröstsim  
 • Simma 50 meter ryggsim  
 • Flyta 1 minut och 30 sekunder eller 20 meter  
 • Längddyka 5 meter under vatten (med hela kroppen)  
 • Kunna punkt 1-3 i Bad och Båtvett  
 • Kunna förlängda armen 
 • Kunna kast med livboj  
 • Simma 200 meter på valfritt simsätt  
 • Simma 200 meter på djupt vatten, varav minst 50 meter ska vara i ryggläge  
 • Hoppa från 1 meters höjd 
 • Bogsera kamrat i 10 meter  
 • Redogöra för mun-till-mun-metoden  
 • Simma 25 meter med långärmad överdel och långbyxor.

Våra simskoleledare

Intresserade ungdomar i föreningen har möjlighet att arbeta extra som ledare i simskolan. Utbildning sker i SISU:s och Svenska simförbundets regi och alla genomgår årligen utbildning i HLR och livräddning.

Simskoleledare HT 2023 är Sara, Emmy, Elisha, Natella, Emma och Karen.

Grupper & träningar

Simskolan HT 2023

Pågår v37-48 med uppehåll v47.

Samverkan